mercoledì, Ottobre 20, 2021

Comunicati Ufficiali Asti 2021-2022

Cu_09_asti_23_09_2021

Cu_09_asti_23_09_2021

Cu_08_asti_20_09_2021

Cu_08_asti_20_09_2021 8AT_calendario_terza_categoria_asti_2021_2022 8AT_calendario_under19_asti_2021_2022 8AT_calendario_under15_asti_2021_2022

Cu_07_asti_16_09_2021

Cu_07_asti_16_09_2021 CIRCOLARE 27 LND CIRCOLARE 28 LND CIRCOLARE 29 LND CIRCOLARE 30 LND CU 90 LND CU 96 LND

Cu_06_asti_08_09_2021

Cu_06_asti_08_09_2021 CIRCOLARE 3 LND E SGS

Cu_05_asti_03_09_2021

Cu_05_asti_03_09_2021 CIRCOLARE 25 LND CIRCOLARE 26 LND

Cu_04_asti_04_08_2021

Cu_04_asti_04_08_2021 CU 13 SETTORE TECNICO CU 19 SETTORE TECNICO CU 32 SETTORE TECNICO CU 53 LND CIRCOLARE 19 LND CIRCOLARE 20 LND CIRCOLARE 21 LND CIRCOLARE 22 LND CIRCOLARE 23 LND CIRCOLARE 24 LND Cu_4_sgs Cu_8_sgs allegato_Cu_8_sgs_elenco_elite_20_21 Cu_12_sgs Cu_13_sgs Cu_14_sgs Cu_15_sgs

Cu_03_asti_23_07_2021

Cu_03_asti_23_07_2021 CU 24 LND CU 25 LND CU 31 LND CU 32 LND CU 33 LND CU 37 LND CU 38 LND CU 39 LND CIRCOLARE 11 LND CIRCOLARE 12 LND CIRCOLARE 13 LND CIRCOLARE 14...

Cu_02_asti_09_07_2021

Cu_02_asti_09_07_2021 CU 2 LND CU 7 LND CU 10 LND CU 11 LND CIRCOLARE 148 LND CIRCOLARE 3 LND CIRCOLARE 5 LND CIRCOLARE 6 LND CIRCOLARE 7 LND CIRCOLARE 8 LND CIRCOLARE 9 LND CIRCOLARE 10...

Cu_01_asti_02_07_2021

Cu_01_asti_02_07_2021 CU 360 LND CU 377 LND CU 383 LND CU 386 LND CIRCOLARE 146 L ND CIRCOLARE 147 LND Cu_1_piemontevda_01_07_2021 ALLEGATO A-tabella ripescaggi under 19 Cu_2_piemontevda_02_07_2021 ALLEGATO 1-TABELLA RIPESCAGGI SGS CU 12 LND CU n.1...

Ultimi comunicati regionali

Indietro